PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Władze PWSW w Przemyślu

Władze PWSW w Przemyślu

Rektor
dr Paweł Trefler
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101

 

Prorektor ds. kształcenia:
dr hab. Barbara Lulek - prof. PWSW
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101

 

Prorektor ds. rozwoju i współpracy:
dr Sławomir Solecki
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101

 

Kanclerz:
mgr Tadeusz Krzosek
tel. 16 7355 108
faks 16 7355 101

 

p.o. Kwestora:

mgr Janina Kut
tel. 16 7355 273
faks 16 7355 101

 

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu:

dr Paweł Trefler - rektor
dr hab. Barbara Lulek prof. PWSW - prorektor
dr Sławomir Solecki - prorektor
mgr Tadeusz Krzosek - kanclerz
prof. Henryk Ożóg - dyrektor Instytutu Sztuk Projektowych
dr hab. Andrzej Juszczyk prof. PWSW - dyrektor Instytutu Humanistycznego
dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka - dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. Marek Delong prof. PWSW - dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii
dr Irena Kozimala - dyrektor Instytutu Historii
dr hab. Maciej Gitling prof. PWSW - dyrektor Instytutu Socjologii
dr inż. Stanisław Szabłowski
dr Jan Zięba
dr Małgorzata Kuźbida
dr Elżbieta Dybek
dr Wojciech Pac
Renata Stoczko
mgr Beata Opałka
Jakub Ostrowski - student
Karol Kryński - student
Krzysztof Trojan - student
Adam Wąsowicz - student


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!