PL EN UA
Strona Główna » Student » Akademickie Biuro Karier » Szkolenia, warsztaty

Szkolenia, warsztaty

Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego Autor: Ewa Leśniak  |  Data publikacji: 09.02.2017, 10:32  |  Aktualizacja: 09.02.2017, 14:43

Euro-Forum  zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach języka  angielskiego
i niemieckiego w ramach projektu „Centrum Kompetencji Językowych".

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Kurs dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Bezpłatny Egzamin TELC, kwalifikacje na poziomie A1/A2 lub B2.

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

- zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
- jest w wieku 25 lat i więcej, (osoba ucząca się, bezrobotna),
- złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,

- przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

 

Ponadto Uczestnik Projektu Podkarpackie Forum Języków Obcych musi należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:

- kobiety 25 + (BEZROBOTNE LUB UCZĄCE SIĘ),
- osoby pozostające bez zatrudnienia min. Przez ostatnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- osoby Wchodzące po raz pierwszy lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,
- osoby powyżej 50 roku życia pracujące, niepracujące, renciści itp.,

- osoby niepełnosprawne 25 +  z orzeczeniem (pracujące, niepracujące).

 

Uczestnikom kursu zapewniamy:

- profesjonalne szkolenie - 120 h,
- wykwalifikowaną kadrę lektorów,
- materiały dydaktyczne,

- możliwość uzyskania certyfikatu TELC.

 

Zgłoszenia na kus można dokonać:

- za pośrednictwem witryny:  pfkj@euro-forum.com.pl

- w Biurze Projektu:
ul. Grunwaldzka 44/3
37-700 Przemyśl
749 22 34 40

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!