PL EN UA
Strona Główna » Student » Akademickie Biuro Karier » Szkolenia, warsztaty

Szkolenia, warsztaty

Projekt CYFROWA SZANSA Autor: Ewa Leśniak  |  Data publikacji: 09.08.2017, 12:09  |  Aktualizacja: 09.08.2017, 12:11

BEZPŁATNY Projekt Cyfrowa szansa

- szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

CEL PROJEKTU:

Nieodpłatne podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze TIK

 

DLA KOGO?

W projekcie może wziąć udział każdy, kto ukończył 25 lat i nie posiada wykształcenia wyższego lub ponadśredniego.

 

Ważne: uczestnik powinien mieszkać lub pracować, bądź uczyć się na terenie województwa podkarpackiego.

 

 

PROGRAM SZKOLEŃ

 

Oferujemy bezpłatne szkolenia (96 h) na dwóch poziomach zaawansowania:

 

1)    ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (podstawowy)

W tym podstawy pracy z komputerem, praca w sieci, Word, Excel.

2)    ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (zaawansowany)

W tym zaawansowany pakiet biurowy (Word + Excel), IT Security, rozwiązywanie problemów, praca w sieci.

Szkolenia zakończą się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności, a uczestnicy otrzymają honorowany w całej Unii Europejskiej: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (ECDL - European Computer Driving Licence).

 

Zajęcia realizowane będą w dni robocze i/lub weekendy, bądź popołudniami - harmonogram  zostanie dostosowany elastycznie do dyspozycyjności uczestników.

Grupy będą tworzone w zależności od potrzeb uczestników.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do szkolenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
na stronie internetowej projektu www.ecdl.rze.pl lub w biurze projektu.

Szczegóły uczestnictwa w projekcie precyzuje regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny na stronie internetowej www.ecdl.rze.pl.

 

 

UCZESTNIKOM KURSÓW ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:

- kurs ECDL PROFILE DIGCOMP 14 lub ECDL PROFILE DIGCOMP 16

- egzamin ECDL i Certyfikat Kompetencji ECDL

- wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę

 

Biuro Projektu: Centrum Promocji Biznesu

35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5

 

Biuro Projektu czynne w dni powszednie w godzinach 8 - 16.

tel. 534-888-111

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!