PL EN UA
Strona Główna » Prawo uczelniane » Statut

Statut

Uchwała nr 4/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 27 marca 2017 r.

 

 

Uchwała nr 4/2017

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

z dnia 27 marca 2017 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 

 

Na podstawie art. 56 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu będący za­łącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała nr 7/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu PWSW w Przemyślu.

 

§ 3

 

Niniejsza uchwała i Statut wchodzą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!