PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Młodych Dyplomatów » Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie ze spotkania Koła Naukowego Młodych Dyplomatów - 06.12.2012 r. Autor: Mateusz Ryś  |  Data publikacji: 30.04.2013, 10:40

Sprawozdanie za spotkania Koła Naukowego Młodych Dyplomatów

Z dnia 6 grudnia 2012 roku

 

1.      Godz. 17:30

2.      Sporządzenie listy obecności

3.      Przedstawienie tematu przewodniego spotkania - ‘Ukraina po wyborach parlamentarnych'

4.      Wprowadzenie uczestników spotkania  w szczegóły debaty przez dr Piotra Bajora

a.      Wystąpienie referentów

b.     Krótka relacja z przebiegu spotkania:

 

„Ukraina - po wyborach?" 

Dnia 06.12.2012 r. Koło Naukowe Młodych Dyplomatów zorganizowało z inicjatywy dr Piotra Bajora panel dyskusyjny dotyczący sytuacji na Ukrainie po wyborach parlamentarnych.

Podczas spotkania zastanawialiśmy się jak powinny się kształtować relacje pomiędzy Ukrainą a Polską i Unią Europejską? Oraz jakie są perspektywy rozwoju dwustronnej współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy? 

Debata skierowana była do członków Koła Naukowego Młodych Dyplomatów, wszystkich tych, którzy w jakimś stopniu interesują się sprawami Ukrainy, a także do młodzieży ukraińskiej studiującej w Polsce. Celem było zwrócenie uwagi szerszego grona odbiorców na znaczenie ukraińskich wyborów oraz ich wpływu na dalsze relacje Ukrainy z Polską i Unią Europejską, zwłaszcza w wymiarze współpracy transgranicznej, w tym w kontekście realizacji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.

Gościem specjalnym tego spotkania był Sergiy Porovchuk z Instytutu Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam o Ukrainie po wyborach parlamentarnych.

Referentami tego spotkania byli: Wasyl Koziar, Mateusz Błachuciak oraz Dmytro Herycz. Zaprezentowali nam oni sprawy dotyczące przebiegu, wyników wyborów oraz sytuację wewnętrzną i zewnętrzną po wyborach do Rady Najwyższej.
Na zakończenie spotkania nawiązano polemikę wraz ze wszystkimi zgromadzonymi uczestnikami spotkania oraz z mgr Małgorzatą Kuźbidą, która poszerzyła nasze horyzonty myślowe związane z Ukrainą i w ciekawy sposób zapoznała nas z bardziej spornymi kwestiami polityki ukraińskiej.

5.      Ustalenie tematyki kolejnego spotkania - wybory parlamentarne w Stanach Zjednoczonych

6.      Godz. 19:20  - zakończenie obrad

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!