PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Młodych Dyplomatów » Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie ze spotkania Koła Naukowego Młodych Dyplomatów - 20.10.2011 r. Autor: Mateusz Rys  |  Data publikacji: 04.11.2011, 16:40

Sprawozdanie ze spotkania

Koła Naukowego Młodych Dyplomatów

z dnia 20 października 2011 roku.

 

 

1.      Godz. 14:30 - rozpoczęcie spotkania KNMD.

2.      Wybór zarządu Koła.

a.      Prezes: Justyna Furmańska

b.     Zastępca prezesa: Paulina Baj

c.      Sekretarz I: Wasyl Koziar

d.     Sekretarz II: Sabina Repich

e.      Grafik: Kamil Lenik

f.       Redaktor naczelny gazety „Polityka Globalna": Monika Mryc

3.      Ustalenie zakresu prac Koła w roku akademickim 2011/2012.

4.      Poruszenie tematu wyjazdu integracyjnego i zamknięcie listy.

5.      Zmiana paragrafu w Statucie Koła:

a.       § 2, pkt. 3: „W ciągu roku akademickiego w spotkaniach Koła dopuszczalne są dwie nieobecności."

6.      Rozpoczęcie działalności Koła na stronie internetowej PWSW: http://www.pwsw.eu/o-nas-knmd, oraz na portalach społecznościowych:

a.      „Facebook": http://www.facebook.com/profile.php?id=100003086611394

b.     „Nasza-klasa": http://nk.pl/#school/74137/77

7.      Godz. 15:15 - zamknięcie obrad.

 

 

 

Prezes Koła Naukowego Młodych Dyplomatów

Justyna Furmańska

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!