PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Rozkład zajęć

Rozkład zajęć

rozklady zajec


Rozkład zajęć na semestr letni w roku akademickim 2016/2017.


Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2016/2017 rozpoczynają się od 20 lutego 2017 r.

I rok:

  • W semestrze letnim zajęcia będą realizowane w formie wykładów i ćwiczeń (w obu przypadkach bez podziału na grupy) oraz w formie laboratorium z przedmiotu "Technologia informacyjna" (podział na grupy w zakładce "Ogłoszenia")
  • Rozkłady zajęć na poszczególnejęzyki umieszczone oddzielnie (każdy student ma obowiązek zapoznać się z rozkadem zajęć z lektoratu i kontynuować realizację  I języka obcego)

 

 

II rok: 

  • Podział na grupy specjalnościowe umieszczony w zakładce "Ogłoszenia". W semestrze letnim Student realizuje przedmioty ze specjalności, która wybrał oraz obowiązkowo "Proseminarium", a także I i II język obcy.

 

 

III rok: 

  • Podział na grupy ćwiczeniowe i seminaryjne umieszczony został w zakładce "Ogłoszenia".


Zasady realizacji seminarium licencjackiego i przygotowania pracy dyplomowej

Każdy Student III roku ma obowiązek uczęszczania z przedmiotu "Seminarium" zgodnie z podziałem na grupy seminaryjne. Natomiast pracę licencjacką będzie przygotowywał pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora.
Zajęcia z wybranym promotorem w zakresie przygotowania pracy licencjackiej będą realizowane w ramach obowiązkowych konsultacji.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!