PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Publikacje

Publikacje

"Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej" - red. Paweł Trefler, Marek Delong Autor: Mateusz Rys  |  Data publikacji: 29.02.2012, 09:16  |  Aktualizacja: 29.02.2012, 09:28

"Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej" - red. Paweł Trefler, Marek Delong


Wstęp............................................................................................... 5

 

Marek Delong.................................................................................. 13

Liberalna koncepcja praw i wolności jednostki Izajasza Berlina

 

Roman Zdybel................................................................................. 35

Prawa i wolności człowieka w demokratycznym państwie praw­nym. Normatywna regulacja zagadnienia a pragmatyczna kra­jowa rzeczywistość

 

Bara Ndiaye................................,....................................................53

Proces instytucjonalizacji ochrony praw człowieka w Afryce

 

Iwona Anna Ndiaye ......................................................................... 79

Prawa kobiet w Afryce Zachodniej. Przykład Senegalu

 

Paweł Trefler................................................................................. 109

Międzynarodowa ochrona praw Indian - instrumenty prawne a rzeczywistość

 

Dorota Thel-Bielańska.................................................................. 135

Ochrona praw człowieka w Azji Wschodniej na przykładzie więźniów sumienia

 

Krzysztof Czubocha ...................................................................... 157

Ochrona praw człowieka w drodze wojskowej interwencji humanitarnej podczas niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Afryce subsaharyjskiej).

 

Biogramy autorów...........................................................................185


 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!