PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Publikacje

Publikacje

"Nowa Ukraina" nr 9-10/2010 - red. Jarosław Moklak Autor: Mateusz Rys  |  Data publikacji: 09.01.2012, 08:17  |  Aktualizacja: 09.01.2012, 08:19

Zeszyt historyczno-politologiczny "Nowa Ukraina" nr 9-10/2010 - red. Jarosław Moklak

 

Historia i historiografia

 • Małgorzata Kuźbida, Ukraińska Centralna Rada 1917-1918. Pierwsze kroki w tworzeniu fundamentów nowoczesnego państwa
 • Walentyna Łos, Studia cerkiewno-historyczne czasów nowożytnych i najnowszych w Ukrainie współczesnej. Próba analizy historiograficznej

 

Politologia                              

 • Mychajło Żuk, Rola elity w kształtowaniu ukraińskiej kultury politycznej (na przykładzie regionu sumskiego)

 

 • Jurij Macijewskyj, Pokusy autorytaryzmu

 

 • Pawło Mołoczko, Dynamika rozwoju systemu partyjnego współczesnej Ukrainy do 2006 r.

 

Socjologia                      

 • Natalija Kowalisko, Socjologiczna analiza współczesnych typów zachowań mobilnych (aspekt regionalny)

Ekonomia

 • Anatolij Barwinśkyj, Droga Ukrainy do gospodarki rynkowej - perspektywa politologiczna
 •  Robert Kłaczyński, Ukraiński sektor energetyczny. Stan obecny i perspektywy

Regiony                                    

 • Wołodymyr Biłećkyj, Przestrzeń językowo-kulturowa wschodniej Ukrainy
 • Anna Chusnutdinow, Kulturowy fenomen Rusi Szlachtowskiej

Recenzje, Wydarzenia

 • Jurij Rudnyćkyj, Powrót Jaremy do Ukrainy. Książę już nie przeraża Ukraińców - jest wręcz odwrotnie
 • Roman Hryćkiw, Kilka uwag o współczesnym wydawaniu źródeł z historii ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego XX w.
 • Illja Kononow, Адамович С. В., Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України, вид. Місто НВ,
 Івано-Франківськ 2009,  с. 884.
 • Łukasz Kumor, Josyf Slipyj - burzliwe życie greckokatolickiego hierarchy

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!