PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Publikacje

Publikacje

"Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych" - Wojciech Rojek Autor: Beata Dudek  |  Data publikacji: 05.12.2011, 15:06  |  Aktualizacja: 12.01.2012, 08:39

HISTORIA NOWOCZESNYCH STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Autor: prof. dr hab. Wojciech Rojek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Data i miejsce wydania: Warszawa 2010

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

CZĘŚĆ I. SCHYŁEK STAREGO ŚWIATA: "LA BELLE EPOQUE" 1871-1914
I.Powojenne przetasowania
II.Powstanie trójprzymierza
III.Formowanie trójporozumienia
IV.Europa w Azji i na Pacyfiku
V.Afryka w polityce mocarstw
VI.Ameryka Południowa i Środkowa. Korygowanie spuścizny kolonialnej
VII.Zagadnienia ogólne

CZĘŚĆ II. W OBLICZU BRAKU RÓWNOWAGI 1914-1945
1.W dobie "wielkiej wojny" 1914-1918
VIII.Pierwszy okres zmagań
IX.Względna równowaga sił
X.Na drodze ku zwycięstwu Ententy
2.Międzywojenne interludium 1919-1939
XI.Powojenna "mała" stabilizacja 1919-1925
XII.W poszukiwaniu równowagi 1926-1934
XIII.Na równi pochyłej - 1935-1939
XIV.Stany zjednoczone na arenie międzynarodowej
XV.Bliski i Środkowy Wschód , Afryka
XVI.Daleki Wschód
XVII.Ameryka Łacińska
3.Podwaliny nowej ery 1939-1945
XVIII.Od wybuchu wojny do agresji na ZSRR
XIX.Stany Zjednoczone wobec wojny w okresie swojej neutralności
XX.Bliski i Środkowy Wschód, Afryka
XXI.Daleki Wschód w przededniu agresji Japonii na USA
XXII.Agresja Niemiec na ZSRR. Kształtowanie wielkiej koalicji
XXIII.W okresie militarnego przełomu
XXIV.Schyłkowy okres wojny
XXV.Na Dalekim Wschodzie
XXVI.Ameryka Łacińska wobec wojny

CZĘŚĆ III. ŚWIAT BIPOLARNY 1945-1991
4.W okresie ostrych podziałów
XXVI.Europa w latach 1945-1949
XXVII.Europa Zachodnia w latach 1949-1957
XXVIII.Pierwszy okres funkcjonowania ONZ
XXIX.Blok radziecki
XXX.Bliskowschodnia "beczka prochu"
XXXI.Wydarzenia w Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej
XXXII.Europa Zachodnia w pierwszym okresie instytucjonalnej jedności
XXXIII.Procesy dekolonizacyjne w Afryce Północnej
XXXIV.Ameryka Łacińska
5.Świat w dobie spadku napięcia
XXXV.Europa w latach 1958-1963
XXXVI.Europa w dobie "detente"
XXXVII.Na najwyższym szczeblu. Stosunki amerykańsko-radzieckie
XXXVIII.Brak stabilizacji na Bliskim i Środkowym wschodzie
XXXIX.Azja Południowo-Wschodnia i Daleki Wschód
XL.Afrykańskie niepokoje
XLI.Na półkuli zachodniej
6.W okresie względnej stabilizacji
XLII.Europa w latach 1976-1989
XLIII.Negocjacje rozbrojeniowe w gronie supermocarstw oraz między Zachodem a Wschodem
XLIV.Bliski i Środkowy wschód
XLV.Daleki Wschód
XLVI.Afryka
XLVII.Ameryka Łacińska
XLVIII.Australia i Nowa Zelandia
7.Demontaż układu dwublokowego
XLIX.Europa na przełomie lat 80 i 90

Bibliografia

Indeks nazwisk

Spis map

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!