PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Publikacje

Publikacje

"Nowa Ukraina" nr 1-2 (5-6)/2008 - red. Jarosław Moklak Autor: Mateusz Rys  |  Data publikacji: 22.12.2010, 15:01  |  Aktualizacja: 22.12.2010, 19:28

Zeszyt historyczno-politologiczny "Nowa Ukraina" nr 1-2 (5-6)/2008 - red. Jarosław Moklak

  

Spis treści:

 • Od redakcji

Historia                  

 • Nadija Szczerbak, „Kwestia polska" w polityce caratu na Ukrainie Prawobrzeżnej w XIX - na początku XX w.
 • Ihor Solar, Partie polityczne Ukrainy Zachodniej w latach 20. i 30. XX w. - historiografia ukraińska, próba klasyfikacji

Hołodomor, 1932-1933

 • Hamilton Fish,  Rezolucja Izby Reprezentantów USA nr 399
 • Raphael Lemkin,  Sowieckie ludobójstwo w Ukrainie
 • Jewhen Zacharow,  Opinia. Prawna kwalifikacja Wielkiego Głodu (Hołodomoru) w latach 1932-1933 w Ukrainie i na Kubaniu jako zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa
 • Jan Jacek Bruski,  Nieznane polskie dokumenty na temat Hołodomoru. Efekty rekonesansu archiwalnego w Moskwie
 • Fadej Jaceniuk, Od milczącego terroru do historycznej prawdy
 • Anna Babiak,  Lwowski dziennik „Diło" o Wielkim Głodzie
 • Wiktoria Kudela-Świątek, Pamięć i „miejsca pamięci" Hołodomoru. Krajobraz po bitwie
 • Ołeksandr Kramarenko, Genocyd-33 we współczesnym wymiarze ukraińskim

Socjologia                      

 • Olha Suprunenko, Sensy społeczne versus struktura społeczeństwa ukraińskiego: szkic hipotetyczny

Politologia                     

 • Ihor Melnyczuk,  Ideologie ukraińskich partii politycznych podczas kampanii  wyborczej do parlamentu w 2006 roku
 • Jurij Macijewśkyj, Między autorytaryzmem i demokracją: ustrój polityczny w Ukrainie po „pomarańczowej rewolucji".

Literatura

 • Anna Bahriana, Ukraina: poetyckie debiuty i debiutanci

Recenzje, Wydarzenia

 • Ihor Ševčenko, Ukraina między bizantyńskim Wschodem a łaciń­­skim Zachodem
 • Ilona Szostak, Uwagi o pierwszym zeszycie periodyku „Nowa Ukraina. Od Kuczmy do Juszczenki", „Historia Iagellonica", Kraków 2006, ss. 204
 • Оłeksandr Rejent, Надія О. Щербак, Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття),
  Поліграфічний центр „Ризографіка", Київ 2005, ss. 616
 • Anatolij Kruhłaszow, Odtworzenie przestrzeni kultury intelektualnej - Ukraina-Białoruś-Polska-Litwa
 • Joanna Karbarz-Wilińska, Problematyka Wielkiego Głodu (1932­­-1933) w ramach serii „Polska i Ukraina w latach trzydziestych - czterdziestych
   XX wieku".
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!