PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Publikacje

Publikacje

"Studia europejskie i Stosunki międzynarodowe" nr 1/2009 - red. Grzegorz Zając Autor: Mateusz Rys  |  Data publikacji: 22.12.2010, 14:44  |  Aktualizacja: 22.12.2010, 19:48

„Studia europejskie i stosunki międzynarodowe". Europa wobec wyzwań - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nr 1/2009 wydany przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły  Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

Spis treści:

 • Grzegorz Zając, Zarys integracji europejskiej i jej przyszłość
 • Andrzej Essen, Czechosłowacja wobec Austrii i problemów Anschlussu w 1933 roku
 • Roman Zdybel, Kodeks graniczny Schengen a problemy przekraczania granicy przez małoletnich w kontekście skuteczności wykonywania władzy rodzicielskiej przez przedstawicieli ustawowych
 • Marek Delong, Środowisko PAX wobec doktryny społecznej Kościoła w kontekście przemian 1989 roku i integracji europejskiej
 • Ireneusz Kaczmar, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz ich wykorzystanie w Polsce
 • Ryszard Kata, Rozwój polskiego systemu finansowego w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej
 • Elżbieta Radochońska-Wasiewicz, Czynniki hamujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i pokonywanie barier w wybranych państwach Unii Europejskiej
 • Izabela Oleksiewicz, „Metamorfoza" zjawiska terroryzmu w Unii Europejskiej

 

PUBLIKACJE PRAC Z KONKURSU NA „ESEJ W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH" - EDYCJA I, 2007/2008

 • Andrzej Zdunek, laureat I miejsca za pracę pt.: „Unia Europejska współcześnie - czy konieczna jest reforma?"
 • Justyna Marcinkowska, laureat II miejsca za pracę pt.: „Terroryzm jako jeden z problemów globalnych współczesnego świata i możliwości jego rozwiązania"
 • Dominika Świąder, laureat III miejsca za pracę pt.: „Głód jako najtragiczniejszy z globalnych problemów współczesnego świata".
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!