PL EN UA
Strona Główna » Student » Praktyki » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Filologia Angielska, III rok Autor: Magdalena Majewska  |  Data publikacji: 14.12.2011, 12:09  |  Aktualizacja: 14.12.2011, 12:20

UWAGA!

Studenci FILOLOGII ANGIELSKIEJ
 
III rok, specjalizacja nauczycielska
 
Można już zgłaszać się do Referatu Praktyk w celu załatwienia formalności związanych z odbywaniem praktyki.

Praktyka zawodowa jest obowiązkowa dla wszystkich studentów.

Wszyscy studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi załatwiania formalności, związanych z praktykami:

http://www.pwsw.eu/praktyki 
 
termin: w trakcie roku akademickiego 2011/2012 (od stycznia 2012
 
wymiar: 50 godzin

instytucja: gimnazjum

forma: hospitacje (20 godzin), prowadzenie lekcji (30 godzin)

Dokumenty ważne dla studenta-praktykanta i już istniejące w obiegu administracyjnym
1.    Regulamin praktyk pedagogicznych Instytutu Neofilologii PWSW w Przemyślu
2.    Organizacja praktyki nauczycielskiej z języka angielskiego dla studentów PWSW w Przemyślu

Na podstawie ww. dokumentów sporządzono program praktyki pedagogicznej obowiązujący studentów III roku filologii angielskiej PWSW w Przemyślu.


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!