PL EN UA
Strona Główna » Inżynieria środowiska » Konferencja Inżynieria dla Środowiska

Konferencja Inżynieria dla Środowiska

tlo_naglowek.jpg


CEL KONFERENCJI


zuw_m1.jpg

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć techniki w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy ośrodkami naukowymi oraz instytucjami, organizacjami i zakładami zajmującymi się tą tematyką w sposób praktyczny.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji zarówno naukowców, jak i praktyków z szeroko rozumianej dziedziny inżynierii środowiska, w tym między innymi: zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych na rzecz ochrony środowiska, energii odnawialnej, budownictwa energooszczędnego, gospodarki i inżynierii wodnej, oczyszczania wód i ścieków, ochrony powietrza wód i gleby, gospodarki odpadami, odzysku materiałów i surowców z odpadów i ścieków, monitoringu środowiska, zastosowania technik komputerowych w modelowaniu procesów technologicznych i ich oddziaływania na środowisko, badań i modelowania zjawisk zachodzących w środowisku, regulacji prawnych dotyczących oddziaływania i korzystania ze środowiska.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI


water_quality225.jpg

Z uwagi na proponowany zakres poruszanej problematyki ramowy plan konferencji obejmuje na­stępujące obszary tematyczne:

- monitoring i zarządzanie środowiskiem,
- ochrona powietrza, wód i gleby,
- energia odnawialna,
- technologie energooszczędne,
- hydrologia i gospodarka wodna,
- rekultywacja terenów zdegradowanych,
- zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- technologia wód i ścieków,
- gospodarka odpadami,
- ochrona zasobów naturalnych,
- prawo w inżynierii środowiska.

zip_ioze225.jpg
panel___kopia225.jpg
zapora.jpg
MATERIAŁY KONFERENCYJNE


Wszystkie zgłoszone referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, a ponadto artykuły zgłoszone jako recenzowane, po ich akceptacji przez Komitet Naukowy Konferencji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej. Organizatorzy przewidują również możliwość prezentacji w czasie trwania konferencji posterów promujących firmy, których działalność wiąże się z inżynierią środowiska, a także stosujących techno­logie przyjazne środowisku oraz zajmujących się badaniami i aplikacją nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie.

TERMINARZ ORGANIZACJI KONFERENCJI


Termin konferencji – 15-16 września 2015 r.
Termin przesłania zgłoszeń – 28 lutego 2015 r.
Termin przesłania referatów – 31 maja 2015 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA


Komunikat nr 1.                                       (pobierz)
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (pobierz)

 

Komunikat nr 2.                (pobierz)
Zgłoszenie artykułu           (pobierz)  
Instrukcja dla autorów       (pobierz)
Przykładowy tekst artykułu (pobierz) 


MIEJSCE KONFERENCJI


Instytut Inżynierii Środowiska
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,
37-700 Przemyśl
Adres e-mail:
tel. 16-735–52–52


Lokalizacja Instytutu:                                                                           Strona o mieście Przemyśl:


mapka_mala.JPG
kolegium_nowe___kopia300.jpg
pmsl___kopia300.jpg

 KOMITET ORGANIZACYJNY


  • dr inż. Włodzimierz Banach – przewodniczący
  • mgr Renata Wardęga - sekretarz
  • dr inż. Urszula Polak
  • dr inż. Grzegorz Kasprzyk

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!