PL EN UA
Strona Główna » Historia » Kadra

Kadra

Mgr Andrzej Koperski Data publikacji: 18.11.2009, 11:44  |  Aktualizacja: 09.11.2016, 08:43

Andrzej Koperski - mgr,  archeolog, specjalizujący się dziejach wczesnośredniowiecznego Przemyśla, muzeolog.

            Urodzony 30.11.1943 r. we Lwowie. Od 1944 roku zamieszkały na stałe z rodziną w Przemyślu. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. K. Morawskiego. W latach 1961-1966 student Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał i obronił pracę magisterską nt. "Pradzieje pow. przemyskiego i ustrzyckiego". Ukończył  podyplomowe studia z zakresu muzeologii na UJ.

W latach 1966 - 2008 pracownik Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, począwszy od  stanowiska asystenta do starszego kustosza włącznie. Sprawował okresowo

(w 1980r. i w l. 1990-1995) funkcję wicedyrektora d/s naukowych, w l. 1976-2008 był  kierownikiem  Działu Archeologicznego. Obecnie na emeryturze. Prowadził badania terenowe na na ok. 50  stanowiskach archeologicznych w Przemyślu i okolicy, m.in. na jedynym w Polsce cmentarzysku Węgrów z X wieku. Autor ok. 160  artykułów naukowych i popularnonaukowych, współautor  i redaktor Monografii miasta Przemyśla - "Dzieje Przemysla"  t. I, cz. 1 i 2 . Jeden z współautorów pracy zbiorowej "Przemyśl wczesnośredniowieczny". Organizator wystaw muzealnych o tematyce archeologicznej. Uczestnik sesji naukowych w kraju i zagranicą. Popularyzator wiedzy głównie z dziedziny archeolgii oraz historii i zabytków Przemyśla. W latach 1969 - 1974 nauczyciel historii w studium zaocznym Technikum Rolniczo - Łąkarskiego w Przemyślu. Od 1966 roku działacz TPN  w Przemyślu, aktualnie jego honorowy członek. Aktywny w pracy innych  regionalnych towarzystw naukowych i kulturalnych. Przewodnik PTTK po mieście Przemyślu. Członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AP i uczestnik wspólnot katolickich.

            Jako członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" aktywnie włączył się w przemiany ustrojowe w Polsce w 1989 roku, szczególnie w pierwsze demokratyczne wybory samorządowe w mieście Przemyślu. Radny miasta w kadencji 1998-2002, wspierający ideę powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Członek Stowarzyszenia Akademii Przemyskiej, obecnie Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Od 2001 r. wykładowca "Prahistorii ziem polskich" na Wydziale Historii PWSW w Przemyślu.

 

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi – 27.06. 1984 r.

Srebrny Krzyż Zasługi - 31.05. 1978 r.

Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami – 12. 05. 1977 r.

Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” – 12.05.1978 r.

Odznaka „ Za zasługi dla województwa przemyskiego” – 31. 07. 1989 r.

Odznaka Honorowa „Za zasługi dla turystyki” – 26.02. 2007 r.

Odznaka "Zasłużony dla kultury polskiej" - 2008 r.

Medal "Pro memoria" - 24.09. 2013

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!