PL EN UA
Strona Główna » Historia » Kadra

Kadra

Dr Irena Kozimala Data publikacji: 18.11.2009, 11:01  |  Aktualizacja: 23.11.2009, 13:48

 

Irena Kozimala- dr historii, dyrektor Instytutu Historii PWSW.

Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku (1976), Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku (1980), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1985). Działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów na WSP w Rzeszowie, członek Komisji Uczelnianej NZS- 1981. Instruktorka harcerska, drużynowa 13 Drużyny Starszoharcerskiej im. Orląt Lwowskich – 1983-1987, współzałożycielka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie- 1989. Uczestniczka i współorganizatorka niezależnych inicjatyw – tygodni kultury chrześcijańskiej przy Kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie (1985-1989), członkini Diecezjalnej Rady Kultury powołanej przez bpa Ignacego Tokarczuka (1987-1989), inicjatorka powstania NSZZ „Solidarność” w Muzeum w Przeworsku- 1988. W 1989 r. przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przeworsku i wiceprzewodnicząca wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu. W latach 1990- 1994 radna miasta Przeworska. Zawodowo pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Dębowie pod Przeworskiem (1984-1987), potem adiunkt Muzeum w Przeworsku (1987-1991), kierownik Urzędu Rejonowego w Przeworsku (1991-1998) i Kolbuszowej (1998), zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie i od 2002 r.- wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W 1998 r. ukończyła studia podyplomowe z administracji i zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zaś w 2002 r. obroniła rozprawę doktorską „Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Tomasza Strzembosza. Autorka książek: „Skauting polski w Galicji Wschodniej” (Przemyśl 1994), „Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP 1911-1939” (Przemyśl 2003), „Lwowska Chorągiew Harcerzy 1921-1939” (Przemyśl 2007), „Polski skauting męski w Galicji Wschodniej 1911-1920” (2009) oraz licznych artykułów w czasopismach regionalnych. W pracy naukowej zajmuje się historią harcerstwa na Kresach Wschodnich oraz dziejami społeczeństwa południowo-wschodnich województw II Rzeczypospolitej.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!