PL EN UA
Strona Główna » Historia » Kadra

Kadra

Prof. dr hab. Henryk Gapski Data publikacji: 18.11.2009, 10:06  |  Aktualizacja: 08.11.2016, 12:58

Henryk Gapski - Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Specjalizacja: historia społeczno-religijna i historia kultury epoki nowożytnej; nauki pomocnicze historii, geografia historyczna, prosopografia. Studia magisterskie (1967-1972) i doktorat (1981) zrealizował w KUL; habilitacja tamże w 1993 r. Dyrektor Instytutu Historii KUL 1999-2000; kierownik Katedry Historii Kultury Polskiej 2001- na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL; dyrektor Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL 2001-. Współzałożyciel Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 1991; członek sekretariatu Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej 1992. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN 2008-, oraz Komisji Historii Porównawczej Kościołów i Komisji Historii Kultury tegoż Komitetu. Wykłady, studia i kwerendy m.in. w Belgii, Francji, Włoszech, Izraelu, Chorwacji, Czechach na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi. Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Komandor Rycerskiego Zakonu Bożego Grobu w Jerozolimie. Biogram w Kto jest Kim w Polsce nowego Millenium 2000-2002, Poznań 2002. Autor ponad 150 publikacji, w tym kilku książkowych.

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!