PL EN UA
Strona Główna » Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) » Kadra

Kadra

Dr prof. nadzw. Olha Luchuk Autor: Agnieszka Gocal  |  Data publikacji: 12.03.2012, 09:58  |  Aktualizacja: 19.03.2014, 18:15

Dr prof. nadzw. Olha Luchuk - filolog, literaturoznawca, anglista i ukrainista. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Języków Obcych na Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki (Ukraina).

 

W latach 1980-1985 studentka na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki (kierunek języków i literatur romańsko-germańskich; otrzymana kwalifikacja w zakresie filologii angielskiej, wykładowcy-anglisty oraz tłumacza). Uniwersytet zakończyła z wyróżnieniem.

 

W latach 1986-1988 nauczyciel języka angielskiego w średniej szkole w Wełykich Mostach w obwodzie lwowskim; w latach 1988-1995 wykładowca języka angielskiego w Katedrze Języków Obcych Politechniki Lwowskiej.

Od 1995 do 2001 roku wykładowca, a następnie docent w Katedrze Języków Obcych we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Leśno-Technicznym.

W latach 2002-2006 profesor i dyrektor Katedry Anglistyky Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.

W 1996 roku obroniła pracę doktorską w Narodowym Uniwersytecie w Kijowie im. T. Szewczenki pt. "Diachronicity as a Problem of Translation Studies (Based on Shakespeare's Play Troilus and Cressida and its Ukrainian Translations by Panteleimon Kulish and Mykola Lukash)".

 

Odbyła liczne staże naukowe, była słuchaczką letnich szkół i programów naukowych oraz występowała z wykładami na uniwersytetach w Ameryce Północnej i Europie, między innymi w:

- Old Dominion University (USA, 1994),

- Pennsylvania State University (USA, 1999),

- University of Illinois at Urbana-Champaign (USA, 1999, 2006),

- Plater College (Oxford, Great Britain, 2003),

- University of Toronto (Toronto, Canada, 2006),

- University of Alberta (Edmonton, Canada, 2006),

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin, Polska, 2009, 2010),

- Harvard University (Cambridge, USA, 2011),

- Columbia University (New York, USA, 2011),

- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Kraków, Polska, 2013).

 

Jest autorką i redaktorką dwujęzycznej antologii ukraińskiej poezji XX wieku w przekładach na język angielski pn. "A Hundred Years of Youth" (2000); współredaktorką i współautorką bibliograficznego wydania "Obcojęzyczne pisarstwo na łamach zachodnioukraińskich czasopism z lat 1914-1939" (2003); redaktorką anglojęzycznych przekładów i kierownikiem projektu dwujęzycznego wydania poezji Wiktora Neboraka "The Flying Head and Other Poems" (2005); autorką i redaktorką dwujęzycznej antologii ukraińskiej literatury w angielskich przekładach "In a Different Light" (2008); jest także autorką naukowej monografii "Dialogiczna natura literatury" (2004) oraz ponad 80 publikacji naukowych. Uczestniczyła w około 100 konferencjach naukowych i forumach literackich.

 

Zainteresowania badawcze: przekład artystyczny i komunikacja międzykulturowa; recepcja literatury ukraińskiej w krajach anglojęzycznych; ukraińska szekspirologia; ukraińsko-amerykańskie związki w dziedzinie literatury i sztuki; metodyka nauczania języka angielskiego jako obcego; systemy oświatowe.

 

Na uczelniach wyższych wykłada następujące przedmioty: English as a Foreign Language; English for Specific Purposes; Theory and Practice of Translation; Methodology of Teaching English as a Foreign Language; TOEFL Preparation; English for Business Communication; Academic English; Ukrainian Culture and Civilization; US Culture and Civilization; British Culture and Civilization.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!