PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Politologów » Inicjatywy

Inicjatywy

Ankieta na temat kierunków polityki wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej Autor: Piotr Bryliński  |  Data publikacji: 26.06.2008, 12:27

Przejawem realizacji postanowień statutowych Koła Naukowego Politologów odnośnie działalności badawczej, stała się przygotowana i przeprowadzona wśród społeczności akademickiej, ankieta badająca opinię środowiska studenckiego PWSW w Przemyślu na temat kierunków polityki wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej. Owe badanie ankietowe miało na celu ukazanie stanu i jakości bilateralnych stosunków RP z Rosją, Ukrainą i Białorusią w oczach przemyskiego studenta. Została również dokonana wszechstronna analiza odpowiedzi udzielanych przez respondentów.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!