PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Politologów » Inicjatywy

Inicjatywy

Konferencja „Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego. Aspekty militarne i pozamilitarne.” Autor: Piotr Bryliński  |  Data publikacji: 26.06.2008, 12:24  |  Aktualizacja: 28.06.2008, 14:23

Zasadniczym momentem w działalności merytorycznej Koła Naukowego Politologów PWSW w roku akademickim 2006/2007 stała się Konferencja Naukowa nt. „Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego. Aspekty militarne i pozamilitarne", odbywająca się w Kolegium Wschodnim Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej dnia 8 marca 2007 r. W gronie organizatorów obok Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej znalazły się: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie oraz Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego, mające swą siedzibę również w Mieście Stołecznym. Honorowy patronat nad Konferencją należał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wojewody Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Tematyka Konferencji obejmowała m. in.: próbę zdiagnozowania miejsca i statusu oraz roli Ukrainy w procesach kształtujących międzynarodowe bezpieczeństwo a także problematykę polsko-ukraińskiego partnerstwa zarówno w skali lokalnej (na przykładzie miasta Przemyśla), jak i w skali europejskiej. Pokłosie Konferencji stanowi monografia, zawierająca referaty prelegentów, w tym także te napisane przez Członków Koła. Tematyka referatów Członków Koła Naukowego Politologów: Elżbieta Kołłątaj, Piotr Bryliński, Piotr Boratyn - „Historyczna ewolucja Kościoła greckokatolickiego w Przemyślu" oraz  Magdalena Śliwka - „Obraz pomarańczowej rewolucji w czasopiśmiennictwie polskim".
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!