PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Politologów » Inicjatywy

Inicjatywy

Konferencja naukowa „Realna demokracja, czyli funkcjonowanie samorządu lokalnego w Polsce.” Autor: Piotr Bryliński  |  Data publikacji: 26.06.2008, 12:22  |  Aktualizacja: 26.06.2008, 17:56

Istotnym wydarzeniem w działalności merytorycznej Koła Naukowego Politologów w roku akademickim 2006/2007 stało się czynne uczestnictwo reprezentacji Koła (Magdalena Chowaniec, Sławomir Kostka) w odbywającej się 30 listopada 2006 r. w Legnicy Konferencji „Realna demokracja, czyli funkcjonowanie samorządu lokalnego w Polsce" (obraz lokalnej sceny politycznej po wyborach). Studenci politologii i nauk pokrewnych z całej Polski, w tym również reprezentujący Koło Naukowe Politologów, debatowali nad funkcjonowaniem i rolą samorządu lokalnego w Polsce, starali się zdiagnozować zmiany i perspektywy rozwoju idei samorządności, jak również partycypacji obywateli w formowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Warto wspomnieć, iż honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Michał Kulesza - twórca reformy samorządowej w Polsce. Przedstawiciele Koła wygłosili na plenum konferencyjnym referaty o następującej tematyce: Magdalena Chowaniec - „Gra polityczna w kampanii przedwyborczej" oraz Sławomir Kostka - „Rola mass mediów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego".
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!