PL EN UA
Strona Główna » Student » Akademickie Biuro Karier » Główni partnerzy

Główni partnerzy

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu Autor: Ewa Leśniak  |  Data publikacji: 20.06.2017, 15:03  |  Aktualizacja: 20.06.2017, 15:04

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie zadań określonych wyżej polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

psse.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!