PL EN UA
Strona Główna » Student » Samorząd Studentów » Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Autor: Karol Kryński  |  Data publikacji: 04.01.2017, 00:24  |  Aktualizacja: 04.01.2017, 16:14

Planowany porządek obrad:

1. Dyskusja nad brzmieniem i głosowanie nad Uchwałą nr 1/2017 w sprawie uregulowania zakresu kompetencji i obowiązków członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PWSW w Przemyślu.

2. Dyskusja nad brzmieniem i głosowanie nad Uchwałą nr 2/2017 w sprawie ustalenia dyżurów członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PWSW w Przemyślu w Sali 3.11 w Kolegium Technicznym.

3. Dyskusja nad zmianami w projekcie Regulaminu Samorządu Studentów.

4. Dyskusja nad przywróceniem starego logo URSS.

5. Dyskusja nad projektem powołania doraźnej komisji ds. Juwenaliów 2017 (Uchwała nr 3/2017).

6. Dyskusja nad projektem powołania stałej komisji Prawnej URSS (Uchwała nr 4/2017)

7. Dyskusja nad projektem powołania stałej komisji ds. Kultury URSS (Uchwała nr 5/2017)

8. Dyskusja nad organizacją Juwenaliów 2017 – rozdzielenie zadań.

9. Wolne głosy.

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!