PL EN UA
Strona Główna » Prawo uczelniane » Zarządzenia Rektora » 2017

2017

w sprawie powołania w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zespołu do spraw przygotowania wskaźników do podziału dotacji. więcej »
w sprawie powołania w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zespołu do spraw przygotowania danych na potrzeby działań promocyjnych. więcej »
w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów potwierdzenia dyplomu i suplementy do dyplomu. więcej »
w sprawie trybu wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących i odbywających studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. więcej »
w sprawie zmiany składu Uczelnianego Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. więcej »
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie ustalenia składów Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kadencję 2016-2020. więcej »
w sprawie ogłoszenia dodatkowej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018, semestrze letnim dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. więcej »
w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu informatycznego, niezbędnych licencji programów komputerowych dydaktyki i rekrutacji na system obsługi e-usług oraz ich wdrożenie oraz usługa uruchomienia systemów” – nr ref: PWSW-DATSZ/382/02/17, powołanej Zarządzeniem Rektora PWSW nr 56/2017 z dnia 14 lipca 2016 roku. więcej »
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego oraz powołania Komisji Konkursowej do zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej (PWSW) w Przemyślu. więcej »
w sprawie organizacji i realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych dla obcokrajowców studiujących w PWSW więcej »
w sprawie tłumaczenia dyplomów ukończenia studiów na języki angielski, i niemiecki oraz suplementów do dyplomów na język angielski w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »       [strona 1 z 7 - wszystkich aktualności: 83]
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!