PL EN UA
Strona Główna » Prawo uczelniane » Uchwały Senatu » 2017

2017

w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia na kierunku „projektowanie graficzne”. więcej »
w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie do realizacji pilotażowego projektu pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. więcej »
w sprawie oceny Raportu Samooceny Instytutu Nauk Technicznych (INT) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dla kierunku mechatronika. więcej »
w sprawie zatwierdzenia wzorów umów między Uczelnią a studentem określających opłaty związane z odbywaniem studiów oraz opłaty za usługi edukacyjne i ich wysokość więcej »
w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem studentom Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. więcej »
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla posz-czególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych i udzielania urlopów wy-po¬czynkowych i naukowych. więcej »
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio¬europejskiej w Przemyślu na rok 2017. więcej »
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Sztuk Projektowych. więcej »
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Technicznych. więcej »
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Humanistycznego. więcej »
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni studenta Krzysztofa Trojana więcej »
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni studenta Karola Kryńskiego. więcej »
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  »       [strona 1 z 5 - wszystkich aktualności: 51]
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!